ခြဲခြာျခင္း

Thursday, September 28, 2006

"၀မ္းမနည္းပါနဲ႔ဟာ၊ ငါ ၾကားဖူးတာေလးတခု ေျပာျပမယ္၊ ခြဲခြာေနရတာဟာ ဆံုေတြ႕ေနရတာထက္ ပုိေကာင္းတယ္တဲ့၊ ေ၀းေနရေတာ့ တေန႔ေန႔ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ရမွာပဲ ဆုိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ေနလုိ႔ရတယ္၊ အတူူတူ ႐ွိေနတာက ခြဲခြာျခင္းအျဖစ္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တယ္တဲ့၊ ဒီလုိပါပဲ၊ မခ်စ္ဘဲ ေနလုိက္တာက သက္သာခြင့္ ရႏုိင္ေသးတယ္၊ ခ်စ္မိၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မ်ား မုန္းသြားေလမလဲလုိ႔ တထိတ္ထိတ္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနရတတ္တယ္တဲ့ မိေမလရဲ႕"

အခ်စ္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ျခင္း မ႐ွိေစရ။
မင္းလူ

အခ်စ္မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး

အခ်စ္မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ထည့္မထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးလုိ အခြံခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။

အခ်စ္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ျခင္း မ႐ွိေစရ။
မင္းလူ