ေတြ႔ဆုံမႈ + ခြဲခြာမႈ

Monday, August 14, 2006

ေတြ႕ဆံုမႈတုိင္းမွာ
ခြဲခြာမႈ ရွိတယ္ဆုိတာ
ဘာေၾကာင့္လဲ။ ။
ျဖစ္ႏုိင္ရင္
မင္းတုိ႔နဲ႔ ငါအျမဲတမ္း
အတူတူ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တယ္။ ။

ဘ၀မွာ
ျဖစ္ခ်င္တာထက္
ျဖစ္သင့္တာကို
ဦးစားေပးရမွာ
ငါနားလည္ပါတယ္။ ။

ဒါေပမဲ့
ငါနားမလည္ႏုုိင္တာ
ဘာေၾကာင့္ ငါမ်က္ရည္က်ေနသလဲဆုိတာ။ ။

၀င္းေဇာ္မ်ိဳး © 2005.All Rights Reserved.

0 comments: