ရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုး ရဲ႕ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္

Monday, August 14, 2006

သင္၏အခ်စ္ကုိ
ငါယုံၾကည္ပါ၏။
ဤစကားသည္
ငါ၏ေနာက္ဆံုးစကား
ျဖစ္ေစသတည္း။ ။

ရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုး

0 comments: