ေႏြဦးကာလ ျမဴထေသာခါ

Monday, August 14, 2006


ေႏြဦးကာလ၊ ျမဴထေသာခါ
ရင္းေထာင္ရင္းဆြဲ၊ ေဆာင္ၿမဲအုိးလြယ္ကာ
ဓားႏွီးထက္စြာ၊ ခါးမွာခ်ပ္လ်က္
ထန္းပြင့္ထန္းခုိင္၊ ရႊန္းၿမိဳင္ၿမိဳင္
ကလုိင္သာလြယ္လုိ႔တက္သည္ႏွင့္ေလး။

ထန္းပင္ထန္းလက္၊ ထန္းရြက္ကယ္ေ၀ေ၀
စင္ေအာင္ခုတ္ထစ္၊ ႏုမ်စ္ကယ္ထန္းဦးေရ
မယားငယ္ေဆြ၊ ထန္းေရသိမ္းဆည္း
သားေျမးဟစ္ေၾကာ္၊ ေခြး၀က္ကယ္ေခၚ
ထန္းေလ်ွာ္သာ ယုန္ပုိက္စည္းငယ္ႏွင့္ေလး။

ေခၚသံရုိက္ဟည္း၊ လူလည္းေၾကာ္ျငာ
ေခြးဟစ္လူဟစ္၊ ခတ္ပစ္ကယ္ေျခာက္ေသာခါ
ပုတတ္ကယ္ယုန္ခါ၊ ေတာမွာရွိၾက
ငံုး ၾကက္ကယ္ ဖြတ္ ေႁမြ၊ ၀ံပုေလြ
မေနထြက္လာၾကသည္တည့္ေလး။

၀မ္းသာအားရ၊ မယားကတစ္သြယ္
ဟင္းရြက္ဆုိးေကာင္း၊ ေသာင္းေျပာင္းေရာ၍လြယ္
လင္က တစ္သြယ္၊ ယုန္ငယ္ကစ
ေတာသတၱ၀ါ၊ ေတြ႕တုိင္းကုိသာ
အိတ္မွာသာယူ၍ခ်သည္ႏွင့္ေလး။

သို႔ႏွင့္ေရာက္က၊ ခဏေအာင့္လ်ွင္
တံစို႔ထက္ႏွင့္၊ ထန္းလ်က္ဖုိမွာကင္
ဟင္းအုိးဆူလ်ွင္၊ အကင္ခတ္ၿပီး
အုိးကင္းႏွင့္ေလွာ္၊ ေရႏွင့္ေၾကာ္
မိုးေမ်ွာ္ငရုတ္သီးငယ္ႏွင့္ေလး။

ႏွီးေဒါင္းလန္းႀကီး၊ ခူးျပီးေသာခါ
သမီးႏွင့္သား၊ မ်ားလုိ႔မ၀င္သာ
ဒူးတစ္ဖက္ဟာ၊ တြန္းကာဖယ္လ်က္
သူ႕ထက္ငါေလ၊ စားေတာ့မည္ေစ
စားေပသာလွအုန္းခြက္ကယ္ႏွင့္ေလး။

ငံု႔လ်က္ကိုယ္စီသာ
ဆုပ္ကာ ေလြးေတာ့သည္။
ၿပီးလ်ွင္ေရမရွာ
ေခြးသာေကၽြးေတာ့သည္။

တ်ာခ်င္း
၀န္ႀကီးပေဒသရာဇာ

4 comments:

AinChannMyay~ said...

Thank you for sharing.

Kryptonova said...

You're welcome.

AinChannMyay~ said...

mingalarpar..
kyama blog ko friends' list mar add loat lo ya bar tal..

tanyawzin said...

fri
u help me.
fri loat ta lo i lae blog htal mhar sar type chin lo help par lar