အခ်စ္

Monday, August 14, 2006

ခ်စ္မယ္ဆိုရင္ အခ်စ္အတြက္မွတစ္ပါး အျခားဘာအတြက္မွ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ သူ႕အၿပံဳးေလး ႏွစ္သက္လုိ႔၊ သူ႕မ်က္ႏွာေလး၊ ညင္သာသိမ္ေမြ႕တဲ့ သူ႕စကားေျပာပံုေလး၊ သူ႕အေတြးတစ္စ ကုိယ္နဲ႔ထပ္တူက်သြားတာေလးကို သေဘာက်လို႔ ခ်စ္မိတယ္ဆိုတာမ်ဳိး မေျပာပါနဲ႔။ ခ်စ္လို႔ခ်စ္တာပဲ ျဖစ္ပါေစ။ အဲဒါမွ အစဥ္အၿမဲ ခ်စ္မွာ။ အခ်စ္ရဲ႕ မဆံုးႏုိင္ေသာ သက္တမ္းတေလ်ွာက္လံုး ထာ၀ရ ခ်စ္ေနမွာ။

Elizabeth Browning (1806-1861)

0 comments: